Nice Computer photos

Some cool Computer images:

Image from page 10 of “Arithmetica Logarithimica” (1624)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: arithmeticalogar00brig
Title: Arithmetica Logarithimica
Year: 1624 (1620s)
Authors: Briggs, Henry
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
ora, non tameindignafunt,quas in hominu, quotquot eruditu hunc attigerutpulverem, oculos & manus perveniant. Praefertimcum Deo vifum fuerit (poftEvangelij lucem, qua or-bem hunc noftrum illuftrari voluit) plurima huma-nae vitse vtiliter inventa, quorum nullum vtiq- apudantiquos extiterit veftigium,nobis communicare.At-que in his, vt Artes Mathematics primarium tenentlocum, ita in illis Logarithmorum ratio ceteris parti-bus prsecellit, fme inuentionis Ipedtemusacumen,fl-ue uevfus praeftantiam. Quorum vtrumque pro viflfconatus (urn in hoc libro explicate. Noftrum efthaec omnia Deo, foil omnigenae fapientiseboniqueautori accepta ferre, ad ipfius cultum referre: atquehxc humanitatis ftudia ita fedlari-ne qua ex parte ex*leftianegligere arguamur. DEVS 0<PT. MJx. Cadict Terra Dominus, Illuftrisfimam C. Tuam,PatriPatriaeque Ecclefise et Reipublicas dtucisfime feruetincoluiiiem Deuotiffimus Cclfitudinis Tuae Cultor nC» •: – – . . : : 2113 : Hknricvs Bkiggivs, tftfi^ft^dttte&tow^

Text Appearing After Image:
Lectori. S. T ohfcurkatis crimen }quantum in me fitum fuerit efifugiam, paucula kec humanifiime Leftor, te admo- nendum cenfui. i. Si numerus occurrat cui linea fubfiribitur, nouilU qua fupra lineamfunt defcripu^umera* torem partium conflituunt, quarum Denominatorfemper mtelligitur ^vnitas, cum tot cyphris,quot funt not& fuperiuspofuU. Vt 75 defignant $£ Vel i,fic ^9±^]_ defignant $-££. ■< 2.. Si numero pr^ponatur t nota : per earn intelligas Velim , latusnumeri adiuntli. *K / 3 Jatushernarii. Vel medium proportionalem biter1 et2. ficl (3) Sjat m cubicum O&onarii, id eft 2. fie I bin 2 +I2. la-tus binomii 2 +13. efto-l76o^07> et ^u*m lat

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Image from page 37 of “The chemist and druggist [electronic resource]” (1859)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: b19974760M6165
Title: The chemist and druggist [electronic resource]
Year: 1859 (1850s)
Authors: UBM
Subjects: Pharmacy Drug Industry
Publisher: London : Morgan Brothers UBM
Contributing Library: Wellcome Library
Digitizing Sponsor: Wellcome Library

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
Chemist & Druggist 29 January 1994 177 FINANCIAL PHARMACY COMPUTER SYSTEMS

Text Appearing After Image:
F I N N C Numark has negotiatedcompetitive terms from BritishJoint Stock Ranks, to provide finance to independentphamiacists-for the purchase ofnew pharmacies, or re-financeexisting loans, with notrading ties. If you would like an application form, which includes fulldetails of the scheme, please contact Retail Services DepartmentNumark Management Ltd., 5 6 Fairway CourtAmber Close, TamworthStaffs B77 4RP Tel: 0827 69269 NUMARK FINANCE – KEEPING INDEPENDENTS INDEPENDENT 9 W A I B R O O K PHARMACY COMPUTER SYSTEMS PACE fief a LABELLINGSYSTEMS THE BETTER LABELLING &RECORD SYSTEMS • Faster • Simpler » Guaranteed Security • Free Credit » More Features • Low Price No one has more experience.Dont buy without first seeing a Pace Betademonstrated in YOUR pharmacy• Available for one months trialFor details and a free demonstrationTelephone: 061-941 701137 Stamford New Road, Altrincham WA14 1EB John Richordson Computers Ltd PMR (£D EPOS * The UK market leader * Renowned speed &

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Image from page 74 of “Arithmetica Logarithimica” (1624)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: arithmeticalogar00brig
Title: Arithmetica Logarithimica
Year: 1624 (1620s)
Authors: Briggs, Henry
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
l:ovtriquequadraroaltitiidinis OM i ^.ttflemitf 1369&225,quadrata laterum quefitorum 37& 15.quoru differentia eqnatur re&a? CA22. Fr.Vieta ad finem fui Apollonij Galh hoc ncgotium expedit aliter,ad huncmodum. Efto data bails A ^differentia lateru mquclltorum AC; altitudo trianguli data E O, &EatD5perpendicularisbaii,&dup]a data: al-titudinis B O: & centro A radio A C defcribaturperipheriaC££. Deinde per S.Probl.Apoll.Galli defcribatur aliaperipheriaB£Dcontin-gens priorem peripheriam in pun&o £, &trarifietis per puncla BD5 exit centrum huiusperipheric G vertex trianguli, cuius latus AGequatur hteri B G,&c data? differentia? A C. Atquehic modus priorem in hoc fupcrare vdctur,quod illic omnia fieriintclliguntur in loco folido,hic autem in codem loco planojeft tarnen hie mo-dus non minus operofus5autmagis certus,quam ille alter.& & ifta ad numcrosKvocafe velimus, illic omnia facillime expediuntur; hie vero non fine magnaocdifficili moleftia.

Text Appearing After Image:
CX I 3 C A P V T. 6z Arithmetic a Capvt XXIIL Triangulum irvvenire, cuim area (ft numtrimfit e& emus)<#quctur Perimetro. LIneam fupcrficiei aequari poffe nemo vnquam probabit: cum finthete-rogenea? magnitudines, inter quas nulla eflc poteft vel arqualitas vel ra-tio. vcruntamen,li contigerit,menluram longam toties contineri in perime-troa quoties eadem quadrata concinetur in area trianguli; dicerc potcrimus,ciusaream quodam modo cquari ciufdem Perimetro. Si trianguli area aqttetur perimetro,radius inferipti circuit eft 2. & contra. Eftenim area trianguli equalisre&anguocomprehenlo a radio inferipti circuli&femiperimetro. vtottcndifccT:.3.cap.i8. Dato triangulo, aliud ftmde defer there, cuius area &quctur perimetro. Quaeraturradius circuli datotriangulo inferipti. per 3.ieel. 18.cap. & fiant, radius datf,radiusqnefiti 2;latera dati, & latera quefiti trianguli proportionally. Trian-guli a proportionalibuslateribuscomprehenfi area, erit squalls perimetro e-

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.